Ansvar for web – er det rigtigt fordelt?

 
Kurt Kragh Sørensen's billede

Af Lars Thomsen, IntraTeam A/S

Mange intranet/ekstranet projekter har en vanskelig fødsel, fordi ledelsen ikke har erfaring med at fordele ansvar og opgaver i de moderne flade organisationer, der skal få videndeling til at fungere. Vi peger på 6 typiske indsatsområder og faldgruber.

Sammenhæng til overordnet strategi
Det er naturligt, at få en sponsor fra direktionen til at fastlægge, hvorledes web indgår i de samlede strategiske overvejelser. Få veldefinerede målepunker gør det lettere at gennemføre projektet, der i sagens natur skal have bidrag fra mange forskellige dele af organisationen.
I de situationer, hvor direktions ansvar mangler, bliver løsningen ofte kortsigtet og rettet mod enkelte afdelingers opgaver.

IT fundament skal være solidt
Den eksisterende IT strategi, skal fungere som platform, når der vælges teknisk fundament. Efterhånden kan simple HTML værktøjer hurtigt få noget skidt til at se pænt ud. Det vil helt sikkert give mere skidt.
Hvis web-værktøjerne skal have potentiale til en langsigtet effektivisering og anvendelse af data fra de administrative systemer, må de IT ansvarlige tage ansvar for den tekniske løsning, således at systemsammenhænge og teknisk netværk er forberedt til den fremtidige løsning.

Indholdet viser den umiddelbare succes

En redaktionsgruppe, der sørger for regelmæssigt nyt på intranettet er væsentlig, hvis ikke projektet skal gå i stå, når den første begejstring har lagt sig. Det er ofte medarbejdere med en koordinerende funktion eller afdelingssekretærer, der kan varetage disse opgaver. Redaktionsgruppen holder korte møder ca. én gang om måneden hvor de planlægger, hvilke nye informationer, der skal på web.

HR værktøjer gør nettet personligt
I fremtiden vil medarbejderne gerne fremstå som kompetente, men uden at de er reduceret til en stak kompetencer. Derfor skal de HR-ansvarlige lægge linierne for, hvorledes intranet bliver brugt til medarbejderoplysninger og kompetenceprofiler, og i den forbindelse vurdere hvorledes det fremover skal være muligt at søge medarbejdere med særlige kompetencer.

Kvalitetsmanualer på web er lavthængende frugter
Mange papirudgaver skal holdes opdateret med løsblade. Det slipper vi for med et samlet styret system, hvor der kun er én elektronisk ajourført manual. Men det forudsætter, at de kvalitetsansvarlige kan lægge linien for opdatering af systemet og sørge for at kvalitetsinformationerne kommer til de rette medarbejdere i de udførende led.

Projektledelse er et must
Med de mange interessenter, der skal bidrage, kan en erfaren projektleder spare forsinkelser og medvirke til at der bliver taget beslutninger, når en række vitale informationer, for første gang skal præsenteres i et samlet hele. Det er vel at mærke ikke en god IT-projektleder, der er brug for. Det er nærmere en type, der har diplomatisk sans, gode kommunikationsevner og forretningsforståelse, der er brug for.

Kommende arrangementer: 

Video – en integreret del af intranettet - 9. september i København

Sociale kommunale intranet og digitale arbejdspladser - 11. september i Odense

Intranet Adoption - Få dine kollegaer til at bruge intranettet - 17. september i Gentofte

Alle vores arrangementer

Feedback Form