Strategi for dit intranet

 
Kurt Kragh Sørensen's billede

Vi hører gang på gang, at organisationerne først flere år efter, at de har installeret deres intranet, finder ud af, at det havde været smart med en strategi. Få en række gode råd til din intranetstrategi.

Topledelsen skriver ikke strategien til dig
Det ideelle var, at topledelsen i din organisation skrev en strategi for jeres intranet. Men kun de færreste topledere forstår styrken og værdien i intranettet. Derfor skal du ikke forvente, at de kommer med strategien til dig.

Skriv selv strategien
Du skal altså selv skrive strategien for dit intranet og få den besluttet på et ledermøde. Ledelsen vil gerne være dem, som udstikker strategierne, og skriver du en fornuftig strategi for dit intranet, er der større chance for, at ledelsen godkender den og interesserer sig for intranettet fremover.

Medarbejderne deler ikke viden af sig selv
Vi hører ofte, at ledelsen har bevilliget penge til et intranet, og nu skal medarbejderne bare dele viden. Men det gør de ikke. For mange år siden købte et stort revisions- og konsulentfirma en række licenser til Notes, for at deres juniorkonsulenter kunne dele viden. Juniorkonsulenterne vidste, at kun hver femte af dem blev seniorkonsulenter efter fire års ansættelse. Derfor var videndelingen begrænset.

Overordnet mål
Det er vigtigt, at du har et overordnet mål med dit intranet. Hvis du ikke har et mål med dit intranet, så ved du og dine kolleger ikke, hvad de skal bruge intranettet til.

Det overordnede mål med dit intranet kan være at:

  • forbedre den interne kommunikation
  • øge videndelingen i organisationen
  • øge salget i virksomheden
  • spare omkostninger
  • sælge flere varer til samme kunde
  • øge markedsandelen
  • forbedre ideudviklingen

Forbedre den interne kommunikation
At kunne formidle virksomhedens strategier og politikker gennem bedre intern kommunikation er en af de mest valgte strategier for intranettet. En stor dansk servicevirksomhed havde for nogle år siden et tykt personaleblad, der udkom hver måned under et tema. Temaet kunne være god kundeservice, og personalebladet var spækket med historier om, hvordan medarbejdere i alle kroge af denne virksomhed ydede god kundeservice. Historierne blev så fulgt op med artikler på intranettet. I dag kommer alle historierne på intranettet.

Videndeling
En intranetansvarlig i en produktionsvirksomhed bliver ved med at sige, at ”intranettet er virksomhedens største investering i videndeling.” Hvilket det er, men ledelsen ser stadig intranettet som et it-system, der koster penge og ikke kaster noget af sig. Noget så simpelt som en god opdateret og søgbar telefonbog kan være et vigtigt værktøj i videndelingen.

Øge salget
Ved at samle alle salgsværktøjer og -informationer på en og samme salgsportal får sælgerne et overblik over dem. Det kan være information om kampagner med alle tilhørende informationer, messeoversigter og salgstricks. I takt med, at de personaliserede intranet vinder frem, kan sælgeren på portalen få sine egne daglige salgstal.

Spare omkostninger
Hidtil har besparelserne på intranettet ligget i, at personalehåndbogen og sikkerhedsmanualer ikke længere skulle opdateres manuelt, og medarbejderne hurtigt kunne finde telefonnummeret på en kollega. Men nu begynder flere organisationer at automatisere flere af deres arbejdsgange med elektroniske formularer. Det kan være rejseafregningen, der udfyldes på intranettet og kan bogføres direkte i økonomisystemet. Indkøb af kontorartikler kan ”købes” direkte på intranettet. Systemet ved, hvem du er, og hvor du sidder. Bestillingen kan køre forbi en ansvarlig, der måske videresender den til leverandøren eller den ansvarlige sender kontorartiklerne med intern post. Andre eksempler kan være bestilling af vicevært, klage over rengøringen og bookning af mødelokaler.

Sælge flere varer til samme kunde
Ved på salgsportalen og igennem de daglige nyheder i organisationen at synliggøre andre varer og ydelser, som kan leveres samtidigt med de normale varer, er intranettet medvirkende til at sælge mere til den samme kunde. Få tankpasseren til at sælge et vaskekort, når kunden alligevel køber benzin eller husk at sælge et serviceabonnement, når kunden har købt en vaskemaskine.

Øge markedsandelen
Du kan øge markedsandelen med dit intranet ved at have en konkurrentportal, hvor sælgerne kan slå konkurrentens produkter op og se egne fordele i forhold til konkurrenternes. Endvidere kan du i dag få værktøjer, der hjælper til med at se, hvilke sider konkurrenten opdaterer på sin hjemmeside. Derved kan du følge godt med i konkurrentens bevægelser i markedet.

Forbedre ideudviklingen
Det er kendt, at dem der får alle de gode ideer ikke selv er i stand til at udføre dem. Derfor kan intranettet, som en større softwareleverandør gjorde det, bruges til at opsamle og præsentere de gode ideer. Så kan de medarbejdere, der er gode til at gennemføre ideerne tage de ideer, som de har lyst til at arbejde med.

 

Alle vores arrangementer

 

 

Feedback Form