20 out of 36 speakers at IntraTeam Event Copenhagen 2017 told us if workplace by Facebok will be a challenge to the intranet and digital workplaces. 

You can read the answers below and your comments are appreciated.

Salvo photo 

22 out of 36 speakers from IntraTeam Event Copenhagen 2017 told us where they think the intranet will be in 3 years. 

You can read the answers below and your comments are appreciated.

 

Salvo photos

I slutningen af 2016 og hen over jul har vi indsamlet besvarelser på vores spørgeskema med 106 spørgsmål. 44 kommuner har indtil videre deltaget i undersøgelsen. 

Vi er i gang med opfølgningen på vores mangeårige undersøgelser om intranet/digitale arbejdspladser og vores benchmark, som vi har opdateret og derfor stiller gratis til rådighed for dig.

Kender du værdien af jeres intranet? Hvad er dets styrker og svagheder? Hvilke forbedringsområder er der, og hvor skal fokus ligge i forhold til at udvikle intranettet i den rigtige retning? IntraTeams benchmarkmodel er et omfattende målings- og sammenligningsværktøj, der giver nyttig information om såvel de store linier som detaljerne.

Der er to måder at finde noget på et intranet/digital arbejdsplads:

  1. Søgning
  2. Navigation

Der er så mange interessenter omkring  et intranet og endnu flere på en digital arbejdsplads, at det kan være en kamp at få en navigation, som alle medarbejderne kan finde ud af. 

 

Af Normann Sloth & Per Sommer, Realdania

På billedet ses fra venstre; Anette Wittenberg, Per Sommer, Normann Sloth og Kurt Kragh Sørensen. 

For første gang vinder en lille organisation med 200 ansatte IntranetPrisen. Realdania lancerede nyt intranet ”Jarmers Hjørne” i 2015. Det er socialt, mobilt, og de ansatte benytter det med stor tilfredshed.

 

Feedback Form