Intranet Brugerundersøgelse og Benchmark

 

Hvad synes brugerne om jeres intranet? Gennemfør denne hurtige og fleksible brugerundersøgelse af jeres intranet og digitale arbejdsplads og sammenlign dine resultater med besvarelser fra andre virksomheder.

Undersøgelsen foregår ved at brugerne udfylder et online spørgeskema.

Brugerundersøgelsen kan bruges i forbindelse med:

  • Før- og eftermåling ved relancering af intranet og digital arbejdsplads
  • Benchmark af jeres intranet i forhold til andre virksomheder
  • Intern benchmark mellem enheder og medarbejdergrupper - både danske og udenlandske
  • Identifikation og prioritering af indsatsområder
  • Styrkelse af brugerdialog og –involvering
  • Generel statusmåling af intranettet

Brugerundersøgelsen er udviklet og gennemføres i samarbejde med Intra2 Consulting. 

Læs mere om brugerundersøgelsen

 

 

Feedback Form