Användarvillkor och licens

 
 1. Man blir användare på www.IntraTeam.se genom att upprätta en profil på hemsidan. Det får man genom (som minimum) ange en giltig e-mail adress och välja ett användarnamn och ett lösenord. För ett fullt utnyttjande av IntraTeam A/S kan användaren  därefter upprätta nya system, leverantörer, upprätta länkar, kommentera på det andra rekommenderar och mycket mer. Det är endast tillåtet att ha en användarprofil i ditt eget namn på IntraTeam A/S.
 2. IntraTeam A/S utger allt material på internetdomänen www.IntraTeam.se under denna Creative Commons-licens. Det betyder, att andra än IntraTeam A/S får ändra eller bygga vidare på materialet utan tillåtelse, men att IntraTeam A/S och den relevanta användaren ska anges som skapare av materialet. Materialet får dock inte användas i kommersiellt syfte. Om du är tveksam, så fråga oss på Info@IntraTeam.se, så får du säkert tillåtelse.
 3. När man upprättar en profil ger användaren IntraTeam A/S rätten att använda de material som användaren har skrivit (te x rekommendationer och kommentarer). Materialet kan användas av och på www.IntraTeam.se, liksom i andra medier, båda tryckta och digitala, komersiella och icke-komersiella. Om en användare önskar att han/hennes material inte ska förekomma hos eller användas av IntraTeam A/S samarbetspartners, så ska användaren ange det under ”Min profil”.
 4. Användaren har alltid rätt till att själv utnyttja det han/hon har skrivit på www.IntraTeam.se i andra sammanhang och medier än www.IntraTeam.se
 5. IntraTeam A/S är ej ansvarig för det användaren skriver. Användaren har själv ansvar för att hålla sig inom danska rätt när han/hon skriver inlägg och kommentarer, laddar upp skärmdumpar, bilder osv på IntraTeam A/S. Användaren är härmed också ansvarig för att upphovsrättigheter inte kränks, t ex vissa former av kränkande ”deep linking” osv. Vi uppmanar alla användare att upprätthålla god stil.
 6. Användaren får inte utnyttja www.IntraTeam.se till att marknadsföra andra leverantörer eller system som användaren själv har anknytning till. Dock får användaren gärna skriva ett inlägg om  leverantörer eller system som användaren har anknytning till, samtidigt som användaren upplyser vad för anknytning användaren har till leverantören eller systemet. Vi hänvisar till marknadsföringslagen §4.
 7. IntraTeam A/S förbehåller sig rätten till att avsluta en användarprofil , samt ta bort eller redigera inlägg, kommentarer, blogginlägg osv om IntraTeam A/S värderar att innehållet är opassande, överskrider dansk lag eller uppför sig dåligt. IntraTeam A/S förbehåller sig rätten att neka bestämda personer tillgång till www.IntraTeam.se. Detta gäller alla, så uppför dig ordentligt. På förhand tack.
 8. IntraTeam A/S är inte ansvarig för användningen av användarnamn, lösenord osv. Användaren är själv ansvarig för att dessa uppgifter förblir privata. Användarens lösenord lagras av IntraTeam A/S i krypterad form. IntraTeam A/S behandlar alla personliga upplysningar konfidentiellt (t ex e-mail, adress och liknande)
 9. IntraTeam A/S förpliktar sig till att aldrig vidaresälja eller utge användarens e-mail och andra privata upplysningar till en tredje person.
 10. IntraTeam A/S skickar ut ett nyhetsbrev med jämna mellanrum. Användaren kan själv avanmäla sig från nyhetsbrevet på IntraTeam.dk eller direkt via nyhetsbrevet.
 11. IntraTeam A/S är inte ansvarig för avbrott eller tekniska problem på www.IntraTeam.se.
 12. IntraTeam A/S är inte ansvarig för att innehållet på www.IntraTeam.se är korrekt.
 13. Om en användare handlar mot gällande dansk rätt i samband med vad han/hon skriver eller gör på My.IntraTeam.dk eller kränker en tredje persons rättigheter osv kan IntraTeam A/S lämna ut relevanta uppgifter om användaren. IP-adresser osv till t ex polisen.
 14. IntraTeam A/S kan helt eller delvist sälja och/eller hyra ut sig själv, sina aktiviteter och sin verksamhet, vilket omfattar allt material på www.IntraTeam.se
 15. Som det framgår på flera ställen i användarvillkoren, är användaren ansvarig för att hålla sig inom gällande dansk rätt, vilket också innefattar gällande regler om upphovsrätt osv. Användaren får således varken kränka IntraTeam A/S´s  upphovsrättigheter eller rättigheter som tillkommer andra användare eller tredje person. Om du är tveksam, så frågar du bara IntraTeam A/S på Info@IntraTeam.se.
 16. Alla användare är förpliktigade till att uppfylla användarvillkoren. Om du generellt är tveksam på innehållet och vad användarvillkoren innebär så fråga bara IntraTeam A/S på Info@IntraTeam.se
 17. När det gäller användarvillkoren hänvisas det generellt till gällande dansk rätt med undantaget dom tillfällen när användarvillkoren själva avviker härifrån. Eventuella rättstvister ska avgöras efter dansk rätt och lag och med jurisdiktionsort i Danmark.
 18. Användarvillkoren kan ändras utan förvarning. Dom senaste uppdaterade användarvillkoren hittar du på My.IntraTeam.dk. Användaren själv är ansvarig för att hålla sig orienterad om eventuella ändringar i användarvillkoren. Genom att upprätta en profil förpliktar användaren sig till att uppfylla dom för tiden gällande användarvillkor, inklusive de ändringar som gjorts efter användaren upprättat sin profil.
 19. IntraTeam A/S lovar att arbeta på att ge användaren den bästa upplevelsen, med fokus på innehåll och användarvänlighet. Målet är att ge användaren möjlighet för att få ut de mesta av intranätet och nätets många möjligheter.
 20. Tack för att du som användare av www.IntraTeam.se är med och skapar Sveriges bästa intranät- och webforum.

Skapa en gratis användarprofil

 

 

Feedback Form